Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy

Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy - địa chỉ, phương thức liên hệ, số tài khoản thu BHXH ngân hàng cá nhân, và các đơn vị, tổ chức lưu ý khi thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH để thực hiện giao dịch nhanh chóng tránh những rủi ro không đáng có Xem thêm

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội Quận 3 TP. Hồ Chí Minh

Thông tin về địa chỉ, điện thoại liên hệ, các bộ phận nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Quận 3, TP. Hồ Chí Minh người dân và các đơn vị cần lưu ý nắm được. Khi đăng ký tham gia BHXH tại địa bàn Quận 3 hoặc làm các hồ sơ thủ tục liên quan đến BHXH có thể liên hệ trước để được hướng dẫn cụ thể. Xem thêm