Chức năng nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố có số lượng dân cư sinh sống và làm việc cao nhất cả nước. Hiện nay số người tham gia BHXH tại TP Hồ Chí Minh là rất lớn. Vậy, BHXH TP Hồ Chí Minh có chức năng và nhiệm vụ gì, địa chỉ của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu và phương thức liên hệ như thế nào?.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Bảo hiểm TP Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Cơ quan BHXH Việt Nam trực tiếp quản lý. Cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Chức năng của Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng của cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh gồm:

  • Giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT); 
  • Quản lý các quỹ: BHXH; BHTN; BHYT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Cổng thông tin BHXH điện tử Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Căn cứ theo quy định của Pháp luật, BHXH TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Xây dựng, trình Tổng Giám đốc BHXH VIệt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng giám đốc) kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT đúng quy định.

– Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân tham gia.

– Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện theo quy định.

– Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

– Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.

– Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

– Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.

– Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

– Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

– Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

– Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành BHXH TP. Hồ Chí Minh.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin/tài liệu về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo quy định. 

– Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

(Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh)

Xem thêm >> Thông tin liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội Quận Bình Tân – TP.HCM

Địa chỉ Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan BHXH Hồ Chí Minh – ảnh Google map

Để tạo điều kiện cho người dân, các cơ quan tổ chức và đơn vị dễ dàng liên hệ với BHXH TP. HỒ Chí Minh khi cần, sau đây là thông tin chi tiết về Cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh.

  • Tên cơ quan: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Trụ sở cơ quan: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 028.39979039; Fax: 028.39979010
  • Email: bhxh@hochiminh.vss.gov.vn

Để nắm được các thông tin về hoạt động của BHXH TP. Hồ Chí Minh và các chính sách từ BHXH TP. Hồ Chí Minh bạn đọc có thể truy cập trực tiếp vào website Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh theo đường link sau: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx 

Hy vọng những thông tin được cung cấp từ BHXH điện tử eBH sẽ hữu ích cho bạn đọc. Để tìm hiểu các thông tin về BHXH các quận huyện trực thuộc TP. Hồ Chí Minh bạn đọc có thể truy cập TẠI ĐÂY.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.