Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng – Địa chỉ và phương thức liên hệ

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng trực thuộc sự quản lý của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng là một trong những cơ quan quan trọng trong hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được địa chỉ và phương thức liên hệ với cơ quan BHXH Đà Nẵng.

Địa chỉ và phương thức liên hệ với BHXH Đà Nẵng

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng có Sau đây là các thông tin về địa chỉ và phương thức liên hệ của Cơ quan BHXH Đà Nẵng.

  1. Trụ sở chính: Số 43, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 
  2. Điện thoại: 0236.3896000.

Các cá nhân và tổ chức trực thuộc Đà Nẵng có thể liên hệ với cơ quan BHXH Đà Nẵng khi theo địa chỉ được cung cấp trên khi có những vướng mắc và kiến nghị liên quan đến BHXH. Cơ quan BHXH Đà Nẵng sẽ có những hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp trong trường hợp thuộc phạm vi giải quyết của mình.

Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Đà Nẵng

Căn cứ theo quy định của Pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng bao gồm các nội dung chính như sau: 

“- Xây dựng, trình Tổng Giám đốc BHXH VIệt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng giám đốc) kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT đúng quy định.

– Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân tham gia.

– Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT 

– Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

– Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.

– Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

– Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.

thông tin về cơ quan bảo hiểm xã hội Đà Nẵng

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo đúng quy định.

– Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.

– Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

– Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

– Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

– Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành BHXH TP. Hồ Chí Minh.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

– Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện triển khai thực hiện theo quy định.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin/tài liệu về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo quy định. 

– Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.”

Xem thêm: Doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng

Các cơ quan BHXH trực thuộc BHXH Đà Nẵng

Hiện tại TP. Đà nẵng bao gồm các quận các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê; phường Khuê Trung của quận Cẩm Lệ và các phường Khuê Mỹ, Mỹ An của quận Ngũ Hành Sơn. 

Tại các quận huyện trực thuộc Đà nẵng sẽ có cơ quan BHXH riêng, trực tiếp chịu sự chỉ đạo của BHXH Đà Nẵng. Dưới đây là một vài thông tin về Cơ quan BHXH quận/huyện trực thuộc BHXH Đà Nẵng.

STT Cơ quan Thông tin liên hệ  Lịch làm việc
1BHXH
Cẩm Lệ
– ĐC: 307 Cách Mạng tháng 8, TP Đà Nẵng
– SĐT: – 0236.3.672.408
– 0236.3.674.277
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. 
– Buổi sáng: từ 07h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00
2BHXH
Hải Châu
– ĐC: Số 10, Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng
– ĐT: 0236.3.887.321
– 0236.3.891.409
– 0236.3.889.568
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
– Buổi sáng: từ 7h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00
3BHXH
Hòa Vang
– ĐC: Trung tâm hành chính huyện Hoà Vang
– ĐT:0236.2.242.275
– 0236.3.674.099
– 0236.3.674.246
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. 
– Buổi sáng: từ 7h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00
4BHXH
Liên Chiểu
– ĐC: Số 252 Hồ Tùng Mậu, TP Đà Nẵng
– ĐT: 0236.3.767.256
– 0236.3.730.085
– Buổi sáng: từ 7h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 
5BHXH
Ngũ Hành Sơn
– ĐC: Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
– ĐT 0236.3.961.87
– 0236.3.961.394
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
– Buổi sáng: từ 7h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00
6BHXH
Sơn Trà
– ĐC: Số 04 Đông Giang, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
– ĐT: 0236.3.944.827
– 0236.3944456
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 – – Buổi sáng: từ 7h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00
7BHXH Thanh Khê– ĐC: Số 574A Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng
– ĐT: 236.3.710.630
– Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
– Buổi sáng: từ 7h30 – 11h00
– Buổi chiều: từ: 13h30 – 17h00

Với những thông tin về Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng được chia sẻ trong bài viết trên đây. Cộng đồng bảo hiểm mong rằng có thể mang lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.