Người tham gia BHXH được hưởng quyền lợi gì?

Bảo hiểm xã hội là Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất đi thu nhập do bị ốm đau,, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản hoặc hết tuổi lao động hoặc chết. Cụ thể tham gia BHXH được hưởng quyền lợi gì? 

Hình thức tham gia BHXH ảnh hưởng đến lợi ích được hưởng

Người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo 2 hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Các đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên  không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có thể lựa chọn hình thức tham gia BHXH tự nguyện.

Những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Theo luật bảo hiểm xã hội 2014, với mỗi hình thức tham gia bảo hiểm xã hội khác nhau thì người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi khác nhau. Quyền lợi của người lao động tham gia BHXH bắt buộc là rất lớn.

Người lao động được hưởng chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp
Người lao động được hưởng chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp

Quyền lợi của người tham gia BHXH bắt buộc 

Căn cứ theo luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có:

  • Hưởng chế độ ốm đau: người lao động bị ốm đau hoặc có con dưới 7 tuổi ốm đau được hưởng ngày nghỉ mà vẫn tính lương theo quy định.
  • Hưởng chế độ thai sản: Chế độ thai sản áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ gồm: nghỉ thai sản, trợ cấp thai sản, nghỉ khám thai, nghỉ thực hiện các biện pháp tránh thai, nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi…
  • Hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: gồm các chế độ Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần; trợ cấp hàng tháng; trợ cấp phục vụ; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp phục hồi chức năng lao động.
  • Hưởng chế độ hưu trí: Khi về già được nhận lương hưu Mức hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH, mức bình quân tiền lương đóng BHXH và tỷ lệ hưởng lương hưu. Ngoài ra còn được hưởng BHXH 1 lần nếu có nhu cầu.
  • Hưởng chế độ tử tuất: gồm mai táng phí và thân nhân có thể được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần.

Người tham gia BHXH bắt buộc còn tham gia kèm theo bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Do đó trong quá trình tham gia BHXH bắt buộc người lao động đi khám chữa bệnh BHYT sẽ được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh hoặc khi bị thất nghiệp có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Quyền lợi của người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Đối với hình thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động được hưởng 2 chế độ hưu trí và tử tuất gồm:

  • Chế độ hưu trí: được nhận lương hưu khi về già, được hưởng BHXH 1 lần nếu có nhu cầu giống như tham gia BHXH bắt buộc.
  • Chế độ tử tuất: gồm trợ cấp mai táng và thân nhân có thể được hưởng chế độ tuất hàng tháng hoặc chế độ tuất 1 lần.
Tham gia BHXH về già được hưởng lương hưu, hưởng chế độ tuất

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện không muốn tiếp tục tham gia nữa có thể làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần để bảo vệ lợi ích. Ngoài ra, khi đủ điều kiện hưởng lương hưu người lao động còn được cấp thẻ BHYT miễn phí. Việc được hưởng lương khi về già và được cấp thẻ BHYT miễn phí sẽ giúp người lao động ít bị phụ thuộc vào con cháu, được chăm sóc y tế tốt hơn.

Trên đây là giải đáp từ Cộng đồng bảo hiểm về việc tham gia BHXH được hưởng quyền lợi gì. Hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp người lao động nắm rõ lợi ích của mình khi tham gia BHXH. Với một khoản đầu tư nhỏ đóng vào quỹ BHXH mỗi tháng người lao động sẽ nhận lại những quyền lợi thiết thực, phòng ngừa rủi ro trong tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân mình.

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.