Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng – Địa chỉ và phương thức liên hệ

Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng là một trong những cơ quan quan trọng trong hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được địa chỉ và phương thức liên hệ với cơ quan BHXH Đà Nẵng.