Hệ số lương giáo viên mầm non năm 2023 như thế nào?

Hệ số lương giáo viên mầm non năm 2023 như thế nào nhận được nhiều sự quan tâm. Trên thực tế hệ số số lương của giáo viên mầm non phân theo từng cấp và không hề thấp hơn các giáo viên cấp hai và cấp ba như nhiều người vẫn nghĩ.

Hệ số lương là gì?

Hệ số lương là chỉ số hệ số nhằm thể hiện sự chênh lệch của mức tiền lương đối với các mức lương theo ngạch, theo bậc lương (bậc lương cơ bản) và mức lương tối thiểu vùng. Khi tính lương cho giáo viên là công chức, viên chức nhà nước thì mức lương được tính bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở.

Đối với các vị trí, cấp bậc công việc khác nhau hay đối với trình độ, bằng cấp thì hệ số lương sẽ cơ bản khác nhau. Hệ số lương dùng để tính mức lương và còn dùng làm căn cứ để tính phụ cấp và các chế độ cho nhân viên trong các doanh nghiệp. 

Hệ số lương giáo viên mầm non năm 2023

Giáo viên mầm non thường là viên chức nên áp dụng theo bảng lương nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP dựa vào hệ số và mức lương cơ sở. Ngoài ra việc xếp lương, bổ nhiệm chức danh được thực hiện theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT.

Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I (mã số V.07.02.24), II (mã số V.07.02.25) , III (mã số V.07.02.26) tương đương viên chức loại A2, A1, A0. Tương ứng với các hạng này, giáo viên mầm non sẽ được xếp lương theo hệ số của viên chức dựa theo công thức: 

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó, hệ số lương theo từng hạng như sau:

  • Giáo viên mầm non hạng III áp dụng mức lương của viên chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 – 4,89.
  • Giáo viên mầm non hạng II áp dụng mức lương của viên chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 – 4,98.
  • Giáo viên mầm non hạng I áp dụng mức lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, có hệ số lương từ 4,0 – 6,38.

Dưới đây là bảng lương mới của giáo viên mầm non áp dụng đến 30/6/2023. 

Hệ số lương giáo viên mầm non năm 2023 áp dụng đến 30/6
Hệ số lương giáo viên mầm non áp dụng đến 30/6/2023

Bảng 1: Hệ số lương giáo viên mầm non áp dụng đến 30/6/2023

Thông qua bảng hệ số lương giáo viên mầm non có thể thấy giáo viên mầm non Hạng I có hệ số lương cao nhất theo sau là giáo viên mầm non Hạng II và Hạng III và giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn có hệ số lương theo bảng thấp nhất.  Hệ số lương sẽ tăng theo bậc, khi bậc càng cao thì hệ số lương tăng, theo đó mà lương và các khoản trợ cấp của giáo viên mầm non cũng sẽ tăng. 

Như vậy, hệ số lương giáo viên mầm non được quy định rõ ràng theo từng bậc lương và từng ngạch. Để được tăng lương và tăng các khoản trợ cấp giáo viên mầm non cần phải nâng bậc hoặc chuyển ngạch lương.

Mong rằng những chia sẻ trong bài viết trên đây từ Cộng đồng bảo hiểm có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.