Đóng bhxh không liên tục hưởng lương hưu được cộng nối thời gian

Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục vẫn được cộng nối thời gian để hưởng lương hưu

Đóng bảo hiểm xã hội (bhxh) không liên tục hưởng lương hưu, người lao động vẫn được cộng nối thời gian. Điều này giúp người lao động dễ dàng đáp ứng điều kiện nhận lương hưu khi về già, an tâm về lợi ích của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội và lợi ích của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. 

Tham gia bảo hiểm xã hội người lao động sẽ có cơ hội nhận được lương hưu khi về già. Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia người lao còn có thể nhận được rất nhiều các lợi ích khác như chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn bệnh nghề nghiệp hay chế độ tử tuất. 

Tuy nhiên để nhận được các chế độ nêu trên người lao động buộc phải đảm bảo các quy định về thời gian đóng BHXH và các điều kiện khác. Đối với điều kiện hưởng lương hưu người lao động cần đáp ứng các yêu cầu về thời gian tham bảo hiểm xã hội nhất định. Tùy từng đối tượng các điều kiện có thể khác nhau.

Điều kiện về thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu

Căn cứ theo Điều 54, Luật bảo hiểm xã hội (được sửa đổi bổ sung tại Điều 219, Bộ luật lao động 2019) quy định về điều kiện hưởng lương hưu thì điều kiện về thời gian người lao động tham gia BHXH để được hưởng lương hưu như sau:

Điều kiện về thời gian đóng BHXH không liên tục hưởng lương hưu
Để được hưởng lương hưu người lao động phải có từ 15 hoặc 20 năm tham gia BHXH
  • Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu
  • Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH. 

Theo quy định hiện hành, người lao động phải có thời gian đóng BHXH là từ đủ 20 năm hoặc 15 năm. Trong khoảng thời gian dài này người lao động sẽ không tránh khỏi việc tham gia BHXH ngắt quãng. Mặt khác Pháp luật không có điều khoản quy định người lao động phải tham gia BHXH liên tục.

Đóng BHXH không liên tục hưởng lương hưu vẫn được cộng nối thời gian

Thời gian đóng BHXH của người lao động là căn cứ xét hưởng chế độ hưu trí và nhận lương hưu. Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, theo quy định trên thời gian đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độ lương hưu là tổng thời gian mà người lao động đã đóng BHXH của từng giai đoạn cộng lại. Theo đó, nếu đóng bảo hiểm xã hội không liên tục người lao động vẫn được cộng nối thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Chính sách cộng nối thời gian đóng BHXH tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động bảo vệ lợi ích của mình khi tính hưởng các chế độ BHXH. Do đó, khi đóng bảo hiểm xã hội không liên tục người lao động vẫn có thể yên tâm.

Trên đây là những chia sẻ đến từ Cộng đồng bảo hiểm eBH mong rằng có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.