Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Đa số người lao động khi bắt đầu công việc mới sẽ phải trải qua thời gian thử việc từ 1-2 tháng. Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không được nhiều người lao động quan tâm.

1. Quy định về thời gian thử việc 

Trên thực tế thời gian thử việc sẽ do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc (quy định tại Điều 25, Bộ luật Lao động 2019). Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích của người lao động pháp luật quy định thời gian thử việc tối đa đối với từng trường hợp như sau: 

 • Thời gian thử việc không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
 • Thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 • Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Thời gian thử việc không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Người lao động lưu ý để thỏa thuận thời gian thử việc có lợi nhất và ký hợp đồng thử việc với người sử dụng lao động. Lưu ý không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

2. Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không?

Để làm rõ thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không, người lao động cần nắm được đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

2.1 Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý xác định thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không gồm có:

 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017
 • Bộ luật Lao động 2019 

Các văn bản pháp luật nêu trên sửa đổi, bổ sung cho nhau về các vấn đề liên quan đến đối tượng đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quyền lợi của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.

2.2 Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không?

Căn cứ theo Điều 4, Điều 13 và Điều 17 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định chi tiết về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm có: 

Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không?
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • người lao động làm việc hợp đồng lao động xác định thời hạn; 
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 2,  Điều 24, Bộ luật Lao động 2019  quy định về thử việc như sau: 

“2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.”

Theo đó, nội dung của hợp đồng thử việc thời gian người lao động thử việc sẽ chủ yếu gồm:

“a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;”

Các nội dung về BHXH, BHYT và BHTN không thuộc nội dung chính có trong hợp đồng thử việc. Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận thêm nội dung này vào hợp đồng thử việc hoặc không. 

Như vậy người lao động trong thời gian thử việc không thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung về BHXH, BHYT, BHTN có thể loại khỏi hợp đồng thử việc, do đó người lao động và cả người sử dụng lao động sẽ không phải đóng khoản này.

Thông qua bài viết “Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm không?” Cộng đồng bảo hiểm hy vọng giúp người lao động nắm rõ về quy định tham gia BHXH bắt buộc đồng thời đưa ra các thỏa thuận có lợi cho mình trước khi giao kết hợp đồng chính thức. 

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.