Tiền nghỉ ốm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bao lâu thì có?

Tiền nghỉ ốm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bao lâu thì có là thắc mắc của nhiều lao động. Dưới đây là thông tin chi tiết giúp người lao động hiểu rõ hơn để chủ động quản lý và sử dụng nguồn tiền của mình. 

1. Nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau cần điều kiện gì

Để được nghỉ ốm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) người lao động tham gia BHXH bắt buộc thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cần đảm bảo điều kiện sau:

Một là: Bị ốm đau hoặc bị tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc, đồng thời được xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 

Hai là: Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Trường hợp bị ốm do tự hủy hoại sức khỏe hoặc do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy/tiền chất ma túy sẽ không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Quy định về thời hạn nộp hồ sơ nghỉ hưởng chế độ ốm đau

Theo Khoản 1, Điều 102, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết chế độ ốm đau như sau: 

“Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động”

Căn cứ theo quy định này thì thời hạn nộp hồ sơ nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH là 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm:

  • Giấy xác nhận ốm đau, tai nạn của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền gồm 1 trong các giấy tờ sau: 
  • Bản sao giấy ra viện hoặc bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện (nếu điều trị nội trú); 
  • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú (nếu thuộc trường hợp ngoại trú); 
  • Giấy khám, chữa bệnh do cơ sở khám, chữa bệnh ở nước ngoài cấp (nếu khám chữa bệnh ở nước ngoài).
  • Bản chính Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (theo Mẫu 01B-HSB).
Thời hạn nộp hồ sơ nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH là 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc
Thời hạn nộp hồ sơ nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH là 45 ngày kể từ ngày người lao động trở lại làm việc

3. Tiền nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau bao lâu thì có?

Để xác định tiền nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau bao lâu thì có cần căn cứ theo thời gian người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động và thời gian cơ quan BHXH nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

3.1 Thời gian nhận tiền nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau theo quy định

Căn cứ theo Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về thủ tục hưởng chế độ ốm đau hưởng chế độ BHXH như sau: 

“Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

“3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;”

Tuy nhiên, căn cứ theo Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 quy định thời hạn giải quyết chi trả đối với chế độ ốm đau như sau:

“4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”

Như vậy, tối đa trong thời hạn tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi cơ quan BHXH nhận được hồ sơ hợp lệ thì người lao động nhận được tiền nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội.

3.2 Lưu ý tính thêm thời gian nộp hồ sơ của người sử dụng lao động

Thông thường các trường hợp nghỉ hưởng chế độ ốm đau người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động để người sử dụng lao động lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (mẫu 01B-HSB). Thời gian tối đa để người sử dụng lao động lập danh sách gửi lên cơ quan BHXH là 10 ngày làm việc kể từ khi người lao động nhận được hồ sơ của người lao động.

Khi này người lao động cần tính thêm thời gian nộp hồ sơ của người sử dụng lao động đến cơ quan BHXH. Theo đó, nếu tính cả thời gian nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động thì thời gian tối đa để nhận được tiền nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau tối đa là 16 ngày.

4. Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định 

Mức hưởng chế độ ốm được quy định tại Điều 6, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Cụ thể mức hưởng như sau: 

Cách tính tiền nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau
Cách tính tiền nghỉ ốm hưởng chế độ ốm đau
  1. Đối với người hưởng chế độ ốm đau thông thường

Đối với người hưởng chế độ ốm đau thông thường mức hưởng được tính theo công thức: 

Mức hưởng chế độ ốm đau = Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 x 75% x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

  1. Đối với người hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc + danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trong đó:

=> Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động trong 180 ngày đầu. 

=> Sau khi hưởng hết thời gian 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian tiếp theo được tính như sau: Mức hưởng bằng 65%, 55%, 50% nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội lần lượt tương ứng với: từ đủ 30 năm trở lên; từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; và dưới 15 năm.

Người lao động nhận tiền nghỉ ốm được cơ quan BHXH trả về cho người lao động theo hình thức đã đăng ký. Thông thường để nhận được nhanh nhất người lao động nên đăng ký hình thức trả qua tài khoản Ngân hàng. 

Trên đây là giải đáp về tiền nghỉ ốm hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bao lâu thì có? Người lao động lưu ý thời gian nhận hưởng, quá thời hạn mà chưa nhận được tiền người lao động lưu ý liên hệ với đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH nơi nộp hồ sơ để được rõ, đảm bảo lợi ích của mình.

Cộng đồng bảo hiểm hy vọng bài viết có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.