Mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì? hướng dẫn chi tiết

mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì

Mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì? Trong trường hợp muốn tham gia bảo hiểm y tế người tham gia cần tự chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Cụ thể các giấy tờ cần phải có sẽ được chia sẻ ngay sau đây. 

Đối tượng mua bảo hiểm y tế gia đình

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) người tham gia sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh, giảm đi gánh nặng về tiền bạc, giúp bệnh nhân được chăm sóc y tế tốt hơn. Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ phải trực tiếp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để mua bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo quy định Điều 5, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm các đối tượng sau:

 • Người có tên trong sổ hộ khẩu;
 • Người có tên trong sổ tạm trú;
 • Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT trừ những người đã tham gia BHYT; 
 • Chức sắc, chức việc, nhà tu hành.  

Trong trường hợp người tham gia thuộc nhiều đối tượng tham gia thì có quyền lựa chọn đối tượng tham gia có quyền lợi hưởng cao nhất. Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục có mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì?

Đối với các đối tượng làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp có hợp đồng lao động sẽ được đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đăng ký và đóng bảo hiểm y tế tuy nhiên nếu không phải các đối tượng nêu trên thì bạn sẽ phải chuẩn bị hồ sơ để mua bảo hiểm y tế. 

Mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì không phải ai cũng biết
Khi mua bảo hiểm y tế người mua cần xuất trình các giấy tờ tùy thân

Các giấy tờ khi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình

Mua bảo hiểm y tế cần giấy tờ gì? Đối với người mua bảo hiểm y tế tùy từng trường hợp sẽ bao gồm các giấy tờ như sau:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người tham gia là người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: bổ sung Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.
 • Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Khi đăng mua bảo hiểm y tế lần đầu người đăng ký cần lưu ý:

 • Xuất trình hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú do cơ quan Công an sở tại cấp.
 • Xuất trình chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. 

Sau đó điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai tham gia BHYT tự nguyện theo đối tượng nhân dân (mẫu số 01/BHYTTN) theo hướng dẫn.

Hoàn thiện hồ sơ mua bảo hiểm y tế bao gồm tờ khai tham gia bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia bảo hiểm y tế lần đầu (Hồ sơ được quy định tại Khoản 11, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ban hành ngày 13/6/2014).

Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện

Sau khi xác định mình thuộc đối tượng tham gia BHYT nào sẽ chuẩn bị hồ sơ theo từng đối tượng theo quy định.

Bước 1. Nộp hồ sơ

Người mua bảo hiểm y tế có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ  thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Lưu ý:

 • Nộp trực tiếp cho UBND xã: áp dụng đối với trường hợp người tham gia được Ngân sách nhà nước đóng BHYT; người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT;
 • Nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp: áp dụng đối với trường hợp người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT; Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT; Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình;
 • Nộp trực tiếp cho Đại lý thu: áp dụng đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình;
 • Nộp trực tiếp cho nhà trường: áp dụng cho học sinh, sinh viên.

Hồ sơ sau khi được tổng hợp sẽ được UBND/ nhà trường/ các đại lý thu thì đại lý thu nộp cho cơ quan BHXH. Các đơn vị có thể nộp hồ sơ bằng các phương thức:

 • Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Nộp trực tiếp;
 • Thông qua giao dịch điện tử: Lập hồ sơ điện tử bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nộp tiền

Người mua bảo hiểm y tế có thể nộp tiền như sau:

 • Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH theo phương thức đăng ký hoặc nộp qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.
 • Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường

Sau khi nộp tiền bảo hiểm y tế UBND xã/Đại lý thu/nhà trường sẽ nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH theo quy định. Trường hợp giao dịch điện tử, nộp tiền đóng thông qua tài khoản ngân hàng.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết

 • Người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận kết quả theo các hình thức đăng ký.
 • Người tham gia nộp hồ sơ cho UBND xã, Đại lý thu/nhà trường: nhận kết quả qua UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường.

Mua bảo hiểm y tế theo phương thức nào?

Người đăng ký mua bảo hiểm y tế lần đầu khi làm hồ sơ có thể lựa chọn các phương thức mua bảo hiểm y tế. Cụ thể:

Đối với người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình đóng như sau:

 • Đóng định kỳ 03 tháng, 
 • Đóng định kỳ 06 tháng 
 • Đóng định kỳ 12 tháng, 

Người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã. Mức đóng được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng cụ thể: 

Năm 2022, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng

 • Người thứ nhất trong hộ gia đình đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (tương ứng 804.600 đồng/năm); 
 • Người thứ 2, 3, 4 lần lượt đóng BHYT bằng 70%, 60%, 50% của người thứ nhất (tương ứng 563.220 đồng, 482.760 đồng, 402.300 đồng/năm);
 • Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất (tương ứng 321.840 đồng/năm)

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế là học sinh sinh viên đóng như sau:

Đối với các đối tượng là học sinh sinh viên sẽ đóng trực tiếp cho nhà trường nơi mình đang theo học. Phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Mức đóng BHYT của học sinh sinh viên hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, HSSV tự đóng 70%).

Trong năm học 2022 – 2023 (lương cơ sở là  1.490.000 đồng) mức đóng cụ thể như sau: 

Mức đóng = 4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng/năm. 

Trong đó:

 • Số tiền học sinh sinh viên thực đóng là: 563.220 đồng/năm 
 • Số tiền được nhà nước hỗ trợ là:  241.380 đồng/năm.

Như vậy, khi mua bảo hiểm y tế tùy từng đối tượng sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định. Trong trường hợp mua bảo hiểm y tế hộ gia đình cần lưu ý đại diện nộp hồ sơ thì cần mang theo các giấy tờ của các thành viên cùng tham gia để có thể mua bảo hiểm y tế thuận lợi.

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.