Bảo hiểm xã hội quận Long Biên cập nhật thông tin liên hệ mới nhất 2022

Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Bảo hiểm xã hội quận Long Biên từ lâu là một trong những cơ sở bảo hiểm xã hội quan trọng trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Các cá nhân tổ chức trên địa bàn quận cần giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH có thể đến trực tiếp trụ sở của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên để được hướng dẫn và hoàn tất thủ tục.

Thông tin chi tiết bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Bảo hiểm xã hội quận Long Biên là cơ quan BHXH cấp huyện, có trụ sở tại Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trong trường hợp cần giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH các cá nhân, tổ chức có thể trực tiếp đến tại trụ sở BHXH quận để được tư vấn và giải quyết.

Dưới đây sẽ tổng hợp thông tin chi tiết về BHXH quận Long Biên cùng số điện thoại liên hệ của từng phòng ban cụ thể.

STT#BẢNG 1: THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH QUẬN LONG BIÊN
1Địa chỉLô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
2EmailChưa cập nhật
3Điện thoại024.36501182 – 024.36501299
4Thông tin điện tửhttps://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/bhxh-quan-huyen-thi-xa.aspx?CateID=258&ItemID=24985
5Trực thuộc Quản lýBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
6Giờ làm việcLàm việc từ thứ 2 đến thứ 6
– Sáng: 8h -12h
– Chiều: 14h – 17h
Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ
7Phòng ban– Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả: nhánh 108, 114
– Bộ phận Quản lý thu: nhánh 206, 207, 104
– Bộ phận Sổ, thẻ: nhánh 203, 204
– Bộ phận Chính sách: nhánh 106, 107, 113
– Bộ phận Kế toán: nhánh 205, 288
Ban giám đốc– Giám đốc: Lê Thị Kim Thúy – Điện thoại: 3.6501298
– Phó giám đốc: Lê Ánh Dương – Điện thoại: 36.501299
– Phó giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hằng – Điện thoại : 36.501299
– Phó giám đốc: Đàm Thị Huyền

Trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức cần biết thông tin hoặc làm việc với phòng ban nào có thể gọi điện trước theo số điện thoại của BHXH quận Long Biên sau đó chọn các nhánh tương ứng của từng phòng ban.

Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Nhiệm vụ của BHXH quận Long Biên

Căn cứ theo Điều 6, Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của bảo hiểm xã hội cấp huyện thì BHXH quận Long biên có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện

 1. Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:
  a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
  b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức và cá nhân tham gia. Từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
  c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định;
  d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bảo hiểm xã hội huyện;
  đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;
  e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp;
  h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật theo phân cấp.
 4. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.
 5. Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội huyện.
 6. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 8. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức, cá nhân tham gia.
 9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
 10. Đề xuất, kiến nghị, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
 11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
 12. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 13. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 14. Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội huyện.
 15. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin; thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

Như vậy, người lao động tại địa bàn quận có thể trực tiếp thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và làm thủ tục nhận hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, BHXH một lần… tại BHXH quận Long Biên. 

Tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN BHXH Long Biên

Mỗi cơ quan BHXH cấp huyện sẽ có số tài khoản thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) riêng. Các cá nhân, tổ chức khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN sẽ nộp thông qua các tài khoản này. 

 • Tên tài khoản thu: Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

Chi tiết các tài khoản thu BHXH quận Long Biên được thống kê trong Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2: Chi tiết các tài khoản của BHXH Quận 10

STTNGÂN HÀNGMÃ TÀI KHOẢN
1Kho bạc Nhà nước 3741.9039432.92008
2Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Agribank)1220.202.901.055 
3Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thành Đô (BIDV) 15110.009.801.088 
4Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Chương Dương (Vietcombank)0541.000.368.368
5Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Chương Dương (Vietinbank)901.075.000.002
6Ngân hàng TMCP Quân đội – PGD Nguyễn Tri Phương (MBbank)Đang cập nhật

Khi nộp tiền BHXH cho cơ quan bảo hiểm quận Long Biên cá nhân, doanh nghiệp cần lưu ý ghi rõ trong nội dung nộp tiền BHXH như sau:

 • Ghi: Mã số thuế #Tên đơn vị # mã đơn vị # Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng…….năm………..
 • Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã.

Ví dụ: 0311xxxxxx #Công ty TNHH  XYZ # Mã đơn vị: TW0000A Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 05/2022.

Đối với các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp việc ứng dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử mang đến nhiều lợi ích. Không chỉ tiết kiệm thời gian làm việc mà còn nâng cao chất lượng công việc, cập nhật thông báo từ cơ quan BHXH nhanh chóng, nhiều quy trình được thực hiện một cách tự động giảm tối đa các sai sót khi kê khai. 

Bên cạnh đó ứng dụng phần mềm BHXH điện tử góp phần giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số, thay đổi phương thức làm việc mới, hiện đại và hiệu quả hơn. Nhờ đó mang đến lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà mang đến cả lợi ích cho Nhà nước.

Hy vọng rằng với những thông tin về bảo hiểm xã hội quận Long Biên trong bài viết từ congdongbaohiem sẽ giúp ích cho bạn đọc. Trong trường hợp thông tin đã cũ hoặc thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp từ phái bạn đọc tại bình luận phía dưới bài viết. Trân trọng cảm ơn bạn đọc!

TIN LIÊN QUAN

Tài Phạm

Biên tập viên nội dung và SEO website ebh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.