Người lao động nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Bảo hiểm thất nghiệp được ví như chiếc phao cho người lao động khi mất đi việc làm. Vậy nơi nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? Trên thực tế nhiều lao động còn chưa rõ và muốn được cung cấp thông tin nhiều hơn về các hình thức nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

1. Chế độ trợ cấp thất nghiệp 

Chế độ trợ cấp thất nghiệp là một trong 4 chế độ của bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được người lao động đặc biệt quan tâm. Các chế độ bao gồm cả: hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Chế độ trợ cấp thất nghiệp áp dụng do các đối tượng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 49, Luật Việc làm 2013. Cụ thể đối tượng đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
  2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 của Luật này;
  3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Chế độ trợ cấp thất nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bằng việc hỗ trợ tiền đáp ứng mức sống cơ bản của người lao động trên cơ sở mức đóng vào quỹ BHTN của họ.

2. Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trung tâm trợ cấp thất nghiệp nơi nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, trình lên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

2.1 Giải đáp nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính Phủ và căn cứ theo Khoản 7, Điều 3 quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 166/2019/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp thì người lao động có thể nhận tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN.

Lưu ý: Trường hợp người lao động muốn nhận tiền trực tiếp, các tổ chức bảo hiểm xã hội huyện/quận nơi được BHXH cấp tỉnh ủy nhiệm chi trả BHTN thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm, người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm nhận tiền.

2.2 Quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội

Cụ thể hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  1. Bản chính sổ bảo hiểm xã hội (bắt buộc)
  2. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
  3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ xác nhận về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà các giấy tờ xác nhận về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc là khác nhau. Các giấy tờ có thể là Quyết định thôi việc; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; quyết định sa thải; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hoàn thành công việc…

3. Các hình thức nhận tiện tiền bảo hiểm thất nghiệp tại nhà

Theo quy định người lao động khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đăng ký hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Có thể thấy, ngoài hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động nộp hồ sơ thì có thể đăng ký nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại 2 địa điểm sau:

  • Nhận tại BHXH cấp quận/huyện nơi được BHXH cấp tỉnh ủy nhiệm chi trả.
  • Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại nhà thông qua thẻ ATM.

Hiện nay hình thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thông qua thẻ ATM được người lao động ưu tiên lựa chọn bởi ưu điểm thuận tiện, nhận tiền nhanh  và an toàn. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người lao động trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có hiệu lực.

3. Lưu ý khi nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp

Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

Trường hợp nhận tiền trực tiếp từ trung tâm dịch vụ việc làm

Nếu nhận tiền chi trả lần đầu: Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp. Trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trường hợp nhận tiền các tháng tiếp theo: cần đến đúng thời gian quy định để nhận tiền. 

Trường hợp nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM

  • Người lao động cần kiểm tra thông tin về tài khoản nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác tránh rủi ro không nhận được tiền.

Như vậy, thông qua giải đáp về nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? Cộng đồng bảo hiểm hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho người hưởng. Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cần nắm rõ các quy định và hướng dẫn để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Thu Hương – EBH

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.