Nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có bị cắt lương hưu không?

Hiện nay rất nhiều người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn muốn đi làm. Điều này khiến nhiều người nảy sinh lo lắng bị cắt lượng hưu. Vậy thực tế nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có bị cắt lương hưu không? Những thông tin dưới đây sẽ giúp người lao động hiểu rõ hơn.

1. Tuổi nghỉ hưu theo quy định của Pháp luật hiện hành

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Theo đó, năm 2024 tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định nếu làm công việc ó trình độ chuyên môn kỹ thuật cao… Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định độ tuổi nghỉ hưu của lao động trong trường hợp làm việc trong điều kiện lao động thông thường.

2. Nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có bị cắt lương hưu không 

Trên thực tế, có nhiều trường hợp, người lao động được nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm. Tuy nhiên việc đi làm này sẽ không làm mất đi quyền lợi hưởng chế độ hưu trí của người lao động.

Năm 2024: Tuổi nghỉ hưu của lao động nam là tròn 61 tuổi, nữ là 56 tuổi 4 tháng

2.1 Người lao động nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm không bị cắt lương hưu

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 149, Bộ luật Lao động 2019 về việc sử dụng người lao động cao tuổi quy định:

“2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.”

Có thể thấy, người lao động nghỉ hưu vẫn đi làm sẽ không bị cắt lương hưu. Bên cạnh đố người lao động không những được hưởng toàn bộ chế độ hưu trí mà còn được hưởng các quyền lợi khách theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động như: hưởng chế độ ốm đau, hưởng chế độ tai nạn bệnh nghề nghiệp, hưởng bảo hiểm y tế, hưởng tiền lương làm việc theo hợp đồng…

2.2 Các quyền lợi khác của người lao động được pháp luật bảo vệ 

Người lao động nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm không bị cắt lương hưu mà còn được pháp luật bảo vệ quyền lợi áp dụng riêng đối với người lao động cao tuổi (là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu áp dụng trong điều kiện lao động bình thường) cụ thể:

  • Pháp luật quy định người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.
  • Pháp luật quy định không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.
  • Pháp luật quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.
  • Các bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn khi sử dụng người lao động cao tuổi.

Trên đây là giải đáp về người lao động đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có bị cắt lương hưu không. Cộng đồng bảo hiểm hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động trước khi giao kết hợp đồng.

Thu Hương – EBH

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.