Mẫu giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội hay giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội là mẫu giấy cơ quan BHXH hoặc cà cơ quan BHXH và đơn vị xác nhận và cấp cho người lao động nhằm xác định quá trình tham gia BHXH tại đơn vị, doanh nghiệp hoặc tại cơ quan BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện. 

Quy định về mẫu giấy xác nhận quá trình đóng BHXH

Giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội được sử dụng theo “Mẫu số 308 – BHXH” xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong nhiều trường hợp người lao động sẽ phải có giấy này để giải quyết công việc cá nhân, có thể là hoàn thành hồ sơ nhận hưởng các chế độ BHXH hoặc làm các hồ sơ có liên quan khác. 

Hiện nay rất nhiều người lao động xin mẫu giấy xác nhận đang đóng BHXH khi mua nhà ở xã hội. Cụ thể, tại các thành phố lớn thông thường người lao động thường từ các tỉnh lên làm việc và chỉ đăng ký tạm trú. Chính vì vậy nếu chỉ đăng ký tạm trú thì người lao động phải có hợp đồng lao động thời hạn từ 1 năm về việc có đóng BHXH của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Do điều kiện cư trú nêu trên, khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội người lao động đã có đăng ký tạm trú tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội phải thực hiện thủ tục để xin giấy xác nhận đang tham gia BHXH để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH.

Mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH được thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc và cơ quan bảo hiểm xác nhận lại để đảm bảo quyền lợi của người lao động sau đó chuyển về cơ quan BHXH để được đóng dấu và xác nhận.

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy xác nhận đang tham gia BHXH

Trong trường hợp, người lao động cần làm giấy xác nhận quá trình đóng BHXH cho người lao động sẽ thực hiện viết theo Mẫu số 308 – BHXH. Dưới đây là hướng dẫn cách viết giấy xác nhận đang tham gia BHXH chi tiết.

(1) Tại mục kính gửi 

Ghi đầy đủ nơi nhận người nhận sẽ thực hiện xác nhận quá trình tham gia BHXH. VD: Gửi cho Thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi đang làm việc như Giám đốc/ Tổng Giám đốc Công ty TNHH ABC. Ghi đầy đủ họ tên, số CMND hoặc số thẻ căn cước.

(2) Tại mục tên, số CMND, chức danh: Ghi đầy đủ họ tên, số CMND hoặc thẻ căn cước đang sử dụng, chức danh làm việc tại đơn vị hoặc doanh nghiệp.                               

(3) Tại mục nơi đang làm việc/công tác: Ghi nơi đang là việc và đóng bảo hiểm xã hội. 

(4) Tại mục nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội: Ghi rõ cơ quan bảo hiểm xã hội mà Công ty đóng bảo hiểm. Ví dụ: Bảo hiểm xã hội quận/huyện A.

(5) Tại mục số sổ BHXH: Ghi số sổ BHXH được in tại trang bìa sổ BHXH. 

(6) Tại mục lý do xin xác nhận: Ghi rõ mục đích xác nhận để làm gì? 

Ví dụ: 

  • Xác nhận đang tham gia BHXH để mua nhà ở xã hội
  • Xác nhận đang tham gia BHXH tại 1 công ty khi tham gia lao động tại nhiều đơn vị khác nhau.
  • Xác nhận đã có thời gian tham gia BHXH liên tục… năm thuộc diện đủ kiều kiện hưởng quyền lợi BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Xác nhận đang tham gia BHXH trong nước đối với người lao động ra nước ngoài công tác hoặc được cử ra nước ngoài đào tạo. 

(7) Tại mục Người đề nghị: Người lao động ký và ghi rõ họ tên.

(8) Tại mục xác nhận của đơn vị và xác nhận của cơ quan BHXH người lao động để trống. Mục này sẽ dành cho đơn vị và cơ quan BHXH ghi sau khi nhận được giấy xác nhận gửi từ người lao động.

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn về giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo trường hợp xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội được viết theo Mẫu số 308 do cơ quan BHXH quy định. Hy vọng qua bài viết trên đây cộng đồng bảo hiểm có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.