Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2021 đối với người tham gia BHXH

https://congdongbaohiem.net/dieu-kien-huong-che-do-huu-tri-nam-2021/

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2021 như thế nào được đặc biệt quan tâm. Căn cứ theo Bộ luật lao động 2019, có hiệu lực bắt đầu từ 1/1/2021 điều kiện hưởng chế độ hưu trí đã có sự thay đổi đáng kể so với các năm trước.

Chế độ hưu trí là gì?

Người lao động khi tham gia BHXH sẽ có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí khi về già. Nhờ chế độ hưu trí mà mỗi tháng người lao động sẽ có một khoản tiền nhất định để đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống và không bị phụ thuộc. Tuy nhiên để được hưởng chế độ hưu trí người lao động cần đáp ứng những điều kiện nhất định. 

Năm 2021, chế độ hưu trí đã có sự thay đổi so với các năm trước, đánh dấu từ ngày 1/1/2021 khi Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lựa. Cụ thể các điều kiện này như thế nào? 

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 219, Bộ Luật lao động 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1, Điều 2, của Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 2, Luật này.

Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;
 • Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
 • Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại Điểm đ và điểm e Khoản 1, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội

Áp dụng cho các đối tượng người lao động gồm:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
Lực lượng công an, quân đội hưởng lương hưu phải có từ 20 năm tham gia BHXH.

Khi nghỉ việc người lao động nêu trên phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;
 • Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người lao động tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Ngoài các trường hợp nêu trên, đối với một số trường hợp đặc biệt sẽ có điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Chính phủ. Các trường hợp đặc biệt áp dụng cho khi suy giảm khả năng lao động.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động

Người lao động để được hưởng lương hưu phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên độ tuổi nghỉ hưu này được quy định khác nhau đối với từng đối tượng khác nhau.

Từ năm 2021 độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động thông thường được xác định theo quy định tại Khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

 • Đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam; 
 • Đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Những năm tiếp theo, độ tuổi nghỉ hưu cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Chế độ hưu trí đối với cán bộ công chức viên chức năm 2021 >> Xem chi tiết

Kết luận

Trên đây là chia sẻ về điều kiện hưởng chế độ hưu trí năm 2021. Người lao động cần nắm được và chủ động cho kế hoạch nghỉ hưu của mình. Đặc biệt người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc hoặc đặc biệt nặng nhọc sẽ có những điều kiện về độ tuổi nghỉ hưu riêng.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trong bài viết trên đây congdongbaohiem có thể mang đến cho độc giả những thông tin hữu ích nhất về điều kiện hưởng lương hưu trí năm 2021. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc truy cập website chính thức https://ebh.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.