Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế và thời gian nhận thẻ mới

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp bị mất

Thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan BHXH phát hành và là căn cứ để hưởng chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị mất người tham gia cần làm thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 

Các trường hợp được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Luật bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014) quy định về các trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

“ 1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất.”

Như vậy, trong trường hợp mất thẻ BHYT người dân có thể làm lại thẻ bảo hiểm y tế. Các trường hợp thẻ BHYT bị rách, nát hoặc hỏng; thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trong thẻ không đúng sẽ làm thủ tục cấp lại BHYT.

Hồ sơ xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) nêu rõ 

Người tham gia BHYT chuẩn bị: 

  • Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT

Ngoài ra người xin cấp lại thẻ BHYT cần chuẩn bị thêm:

  • Căn cước công dân để làm thủ tục được dễ dàng. 
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin trên thẻ (theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018).

Người sử dụng lao động chuẩn bị: 

  • Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ người tham gia làm lại thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể các bước làm thủ tục và thời gian nhận thẻ BHYT tuân theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn khác.

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2022

Các bước làm thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm

Các bước làm thủ tục và thời gian nhận thẻ như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người tham gia BHYT bị mất thẻ BHYT nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh, huyện; ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT… 

Lưu ý:

  • Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp huyện nếu người tham gia thuộc đối tượng thuộc BHXH cấp huyện quản lý.
  • Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp tỉnh nếu người tham gia thuộc đối tượng thuộc BHXH cấp tỉnh quản lý.
  • Người lao động đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp thì nộp hồ sơ cho đơn vị, doanh nghiệp.
  • Đơn vị, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trực tiếp quản lý của đơn vị, doanh nghiệp mình. 

Bước 2: Nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Sau khi nộp hồ sơ, bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra sau đó trả giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 

Bước 3: Nhận thẻ bảo hiểm y tế mới

Căn cứ theo lịch hẹn trả kết quả ghi trên giấy hẹn, người tham gia đến tại cơ quan BHXH nhận thẻ theo quy định. Người tham gia có thể đăng ký nhận thẻ thông qua đường bưu điện. Nếu người tham gia nộp đơn cho đơn vị, doanh nghiệp thì nhận thẻ tại đơn vị, doanh nghiệp.

Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. người mất thẻ có thể xuất trình hình ảnh thẻ BHYT tại ứng dụng VssID thay thế cho thẻ giấy. Tuy nhiên, nếu chưa cài đặt ứng dụng thì khi đi khám chữa bệnh, bệnh nhân xuất trình giấy hẹn trả thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân khác.

Xem thêm: Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Thời gian nhận được thẻ bảo hiểm y tế mới

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định:

“3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.”

Như vậy, theo quy định thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ  cơ quan BHXH nhận được hồ sơ, đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT (không sửa đổi thông tin) thì người tham gia sẽ nhận được thẻ BHYT mới.

Hiện nay, người tham gia có thể làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT qua mạng thông qua hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trên đây là thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT, trong trường hợp bị mất thẻ người tham gia cần lưu ý để được cấp lại sớm, bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi đi khám chữa bệnh.

TIN LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.