Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ở đâu, có chức năng và nhiệm vụ gì? Các cá nhân, tổ chức cần liên hệ và giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có thể tham khảo thông tin dưới đây.

Thông tin liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp tỉnh trực thuộc Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bảo hiểm xã hội TP. Bà Rịa đã sáp nhập với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trụ sở được đặt tại địa chỉ: Số 200 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể các thông tin liên hệ như sau:

##THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
1Địa chỉSố 200 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
2Emailbhxh@brvt.vss.gov.vn
3Điện thoại025.43 818 199 – 025. 43 818 120 – fax: 025.43 854 636
4Websitebrvt.baohiemxahoi.gov.vn
5Đơn vị trưc thuộcBảo hiểm xã hội Việt Nam
6Giờ làm việcLàm việc từ thứ 2 đến thứ 6
– Sáng: 8h -12h
– Chiều: 14h – 17h
– Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ
7Cơ cấu tổ chứcGồm 10 phòng nghiệp vụ theo quy định: 
– Phòng Chế độ BHXH, 
– Phòng Giám định BHYT, 
– Phòng Quản lý Thu, 
– Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, 
– Phòng Cấp sổ, thẻ, 
– Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, 
– Phòng Thanh tra – Kiểm tra, 
– Phòng Công nghệ thông tin Văn phòng
Ban giám đốc– Giám đốc: Ông: Phạm Ngọc Sơn
– Phó giám đốc Bà: Nguyễn Hồng Hạnh

Chức năng của BHXH Bà Rịa – Vũng Tàu

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan BHXH cấp tỉnh. Do đó, căn cứ vào Quyết định số 969/QĐ-BHXH ban hành ngày 29/7/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

(1) Chức năng

Cơ quan BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó còn thực hiện các chức năng như:

 • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 
 • Quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT; 
 • Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT, trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

BHXH tỉnh được đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra BHXH tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

(2) Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được quy định tại Điều 2, Quyết định số 969/QĐ-BHXH. Cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau:

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh
1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
2. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và Kế hoạch phân bổ dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:
a) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;
b) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;
c) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
d) Giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện);
đ) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; từ chối chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng quy định;
e) Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
g) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định;h) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế;
5. Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc.
6. Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế theo dõi, giám sát việc thực hiện mua sắm thuốc theo Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp tỉnh đối với thuốc thuộc lĩnh vực bảo hiểm y tế.
7. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định, cụ thể:
a) Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật;
b) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra cấp tỉnh. Thanh tra chuyên ngành đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hoặc khi được Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định;
c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
8. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO trong thực hiện nhiệm vụ.
9. Thực hiện số hóa hồ sơ giấy; quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
10. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cập nhật biến động tăng giảm dữ liệu hộ gia đình theo quy định.
11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định.
13. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
14. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.
15. Định kỳ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
17. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn diện Bảo hiểm xã hội huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
18. Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh. Khai thác và bảo mật dữ liệu công nghệ thông tin theo phân cấp. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo quy định.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý về BHXH của 8 huyện

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũng Tàu quản lý về BHXH của các cá nhân tổ chức nằm trên đại bàn huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể bao gồm 8 huyện sau:

 1. Huyện Xuyên Đức
 2. Huyện Châu Mộc
 3. Huyện Đất Đỏ
 4. Huyện Long Điền
 5. Huyện Côn Đảo
 6. TP. Bà Rịa
 7. TP Vũng Tàu
 8. Thị xã Phú Mỹ

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện với 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã. Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện sẽ có một cơ quan BHXH cấp huyện riêng (trừ BHXH thành phố Bà Rịa đã sáp nhập với BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) giúp việc cho BHXH tỉnh.

Trên đây là những thông tin về Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu congdongbaohiem.net hy vọng có thê mang đến cho bạn độc những thông tin hữu ích nhất . Các nhân tổ chức có thể căn cứ vào các thông tin trên để liên hệ làm việc và giải quyết các vấn đề về BHXH trong trường hợp khi cần thiết. 

TIN LIÊN QUAN

2 Trả lời “Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  1. Cảm ơn bạn Lê Xinh đã quan tâm. trong trường hợp bạn nhận BHXH 1 lần thì cơ quan BHXH sẽ giữ lại sổ BHXH của bạn và bạn cần đến xác nhận hoàn tất rút BHXH 1 lần và nhận lại hồ sơ bạn đã nộp cho cơ quan BHXH. Sau này bạn tiếp tục tham gia BHXH thì cơ quan BHXH sẽ cấp lại cho bạn sổ BHXH cũ (giữ nguyên mã số sổ BHXH) để bạn có thể tiếp tục tham gia BHXH bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.